สำนักงาน กศน.จ.สระบุรี
    กศน.อำเภอเมืองสระบุรี
    กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
    กศน.อำเภอพระพุทธบาท
    กศน.อำเภอวิหารแดง
    กศนอำเภอหนองโดน
    กศน.อำเภอหนองแซง
    กศน.อำเภอดอนพุด
    กศน.อำเภอแก่งคอย
    กศน.อำเภอบ้านหมอ
    กศน.อำเภอเสาไห้
    กศน.อำเภอมวกเหล็ก
    กศน.อำเภอหนองแค

 

จำนวนผู้เข้าชม
free hit counter

 
โครงการพัฒนาผู้เรียนเพื่อความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และส่งเสริม
ความเป็นไทย
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2560
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาและ อุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา   


 

 
::: จัดทำและพัฒนาโดย ::: นายเลิศชาย ปานมุข ครูผู้ช่วย :::
::: ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี :::
::: โทร 036-364509 :::